دریافت آیین نامه اولین دوره مسابقات آزاد بین المللی شطرنج ابریشم

پنجمین دوره مسابقات سریع شطرنج جام دلیران تنگستان ویژه دارندگان ریتینگ زیر2100 وبدون ریتینگ

پانزدهمین دوره مسابقات شطرنج (ریتد) بندرعباس ویژه بازیکنان ریتینگ زیر2000 وبدون ریتینگ 9/02/24

بسمه تعالی

به لطف ویاری خداوند منان  وعنایت دوستان وشطرنجبازان فهیم شهرستان بهبهان اولین مسابقه شطرنج درمدرسه شطرنج پدیده برگزارگردید

نتایج اولین دوره مسابقات شطرنج مدرسه شطرنج پدیده درتاریخ 9/2/4روزجمعه

مسابقه در5دوربه روش سوئیس منیجر باحضور آقای مهدی بهادری (سرپرست هیأت شطرنج بهبهان) وهماهنگی ریاست محترم اداره ورزش وجوانان( تربیت بدنی )وبه داوری سیدکمال الدین مرتضوی برگزارگردید که آقایان جوادشهرویی با4/5امتیاز اول آقای .محمدحسن فلاحتی با3/5امتیاز دوم و آقای ابراهیم معرف با3امتیاز  مقام سوم رابه خوداختصاص دادند. وبه نفرات برتر درحضوربازیکنان ،جوایزی اهداگردید وجای بسی خوشحالی بود، که برای اولین بار دراین مسابقات ازحضورومشارکت روشن دلان عزیزدراین مسابقات بهرمندشدیم.

مژده                            مژده

مدرسه شطرنج پدیده بهبهان جهت توسعه واستعدادیابی دررشته شطرنج باهمکاری مجدانه اداره محترم آموزش وپرورش شهرستان بهبهان( تربیت بدنی آموزشگاه ها ) خانم ها درتاریخ دوشنبه94/2/21ساعت 10    وآقایان درتاریخ94/2/22

 اولین کارگاه آموزشی شطرنج  برگزار می شود ان شاءالله این اقدام حرکتی خوب واساسی وزیربنایی در وتوسعه ورزش شطرنج در شهرستان بهبهان شود.وتلاش درخصوص  گنجاندن برنامه مسابقات شطرنج دربین مدارس درسال94-95 ازدیگراقداماتی است که طی نشستی بامسئولین محترم اداره آموزش وپرورش شهرستان به توافق رسیدیم.

به لطف خداوند متعال تمام تلاشم راخواهم نمود که این رشته ورزشی دراین شهرستان به جایگاه خودبرسد وتلاش دوستانی که مرادرپایه ریزی وتوسعه این رشته فکری علمی ورزشی شطرنج بهبهان کمک نمودند تقدیر وتشکر می کنم ازجمله آقایان مهندس سعیدیان مهندس دادبود واستاد محمودیان وبرادرعزیزم کامروا ومهردادآراسته.تاريخ : جمعه ۷ فروردین۱۳۹۴ | 8:25 | نویسنده : mortazavi-s-k |

بسم الله الرحمن الرحیم

عیدسعیدباستانی سال 94برهمگان  مبارک باد

گزارشی از زبان اولین رئیس هیأت شطرنج درشهرستان بهبهان

ازبدوتأسیس هیأت شطرنج درشهرستان بهبهان که باعث مطرح شدن جایگاه این رشته وسروسامان گرفتن آن دربین جامعه ورزشی درشهرستان واستان وکشور شد، به شرح زیر می باشد (مطمئن هستم شما خوانندگان عزیز ایمان دارید که همیشه  افرادمغرض  از آشکارشدن  واقعیتهاو حقایق ناراحت می شوند ودست وپا می زنند که خودی نشان دهند واینگونه که درنظراتشان می نویسند گواهی برصدق گفتار این حقیر است. درضمن ازنظرات مؤدبانه وخیرخواهانه  استقبال می کنم ودرحدتوان خود که ان شاءالله مفیدواقع شودپاسخ خواهم داد.وعذرخواهی می کنم که نظرات بی ادبانه افرادی که ماهیت خودراپنهان می کنند ودرمحضرعدل الهی آشکارند به نمایش می گذارم .فقط ازاین حیث سخن حضرت لقمان رازنده کرده باشم که ادب از کی آموختی ازبی ادبان .سرمشقی باشد. ازاین بابت نظرات مخربین اصلی شطرنج رابدون کم وکاست جهت رؤیت همگان وخودشان  به نمایش می گذارم.شایدروزی عبرت بگیرند که نمی گیرند.وبدانند هرکس پاک است ازمحاسبه چه باک است

الف)-درزمان اولین مسئول هیأت شطرنج درشهرستان بهبهان سیدکمال الدین مرتضوی سال69-70 باهمکاری دوستان

غلامرضا سعیدیان +غلامعباس محمودین+مهدی دادبود(ازبانیان اصلی تشکیل هیأت شطرنج دربهبهان)

مهر دادآراسته+ کورش کامروا+شاهرخ تراز+عباس آرمده+امیداحدی+دکتر بهرامی+نظری+موسویون+مهندس فروتن+کلیه ی بازیکنانی نوجوان وجوان وبزرگسالانی که باشرکت درمسابقات گرمابخش فعالیت های هیأت شطرنج بهبهان می شدند.درضمن همکاری های مسئولین محترم تربیت بدنی وهیأت استان که درمعرفی جایگاه شطرنج بهبهان نقش به سزایی داشتند  تقدیر وتشکربه عمل می آید درزمان اولین رئیس هیأت شطرنج این فعالیت ها صورت می گرفت

به ادامه مطلب رجوع کنید

 ادامه مطلب
تاريخ : پنجشنبه ۲۸ اسفند۱۳۹۳ | 10:19 | نویسنده : mortazavi-s-k |

آیین‌ نامه دومین دوره مسابقات آزاد جام نوروز قزوین 

ویژه بازیکنان با ریتینگ کمتر از 2100 و بدون ریتینگ

5 لغایت 10 فروردین 1394ادامه مطلب
تاريخ : پنجشنبه ۲۸ اسفند۱۳۹۳ | 8:3 | نویسنده : mortazavi-s-k |

بسم الله الرحمن الرحیم

ازآنجایی که سرپرست محترم هیأت شطرنج شهرستان بهبهان جناب آقای مهدی بهادری به دلیل مشغله کاری طی مشاوره و نشستی بادلسوزان وبانیان اصلی شطرنج بهبهان،  متوجه شدند مشورت نکردن بادلسوزان واقعی شطرنج شهرستان ،موجبات شادمانی عده ای که به هرنحوممکن باتبلیغات مسموم خودتلاش می کنندفعالیت های چندساله شطرنج درشهرستان بهبهان نادیده گرفته شود، تا فقط ازخودتعریف وتمجیدنمایند .طی تصمیمی عاقلانه وسپردن اختیار برگزاری مسابقات وازسرگیری فعالیت ها ی هیأت شطرنج به دلسوزان واقعی ،آرزوی آن عده که دوست داشتند فعالیت های هیأت دراین شهرستان تعطیل شود به یأس وناامیدی مبدل ساخت .ان شاءالله درآینده ای نه چندان دور به خصوص درتابستان سال 94بابرنامه ریزی های بهترشاهدتحول خوبی درشطرنج شهرستان بهبهان خواهیم بود.

 مورخ 22/12/93  مسابقه هفتگی شطرنج درشهرستان بهبهان ازسرگرفته شد که درپایان آقایان

1- محمدحسن فلاحتی با 4 امتیاز از 5بازی

  2- جوادشهرویی با3/5 امتیاز از5بازی

3 -علی آبرومندبا3/5 امتیاز وپوئن شکنی کمتر 

به ترتیب مقام های اول تاسوم رابه خوداختصاص دادند

این مسابقه درپنج دور به روش سوئیسی به داوری سیدکمال الدین مرتضوی  درخانه شطرنج بهبهان بدون هیچ گونه حاشیه ای برگزارشد .ودرپایان به نفرات برتر  درمجموع 70 هزارتومان جایزه اهدا گردید.

 تاريخ : شنبه ۲۳ اسفند۱۳۹۳ | 5:4 | نویسنده : mortazavi-s-k |
 

آیین نامه دومین دوره مسابقات شطرنج جام کارون (ریتد)

 

اهواز 93/12/20 لغایت 93/12/25

 

 

1- مسابقات از روز چهارشنبه 20 اسفند ماه 1393 در شهر اهواز و به میزبانی هیأت شطرنج استان خوزستان آغاز خواهد شد.

2- شرکت برای عموم آزاد است.

3- عضویت در سیستم جامع فدراسیون اجباری می باشد.

4- مقررات فدراسیون جهانی شطرنج (فیده) حاکم بر مسابقات می باشد.

5- مسابقات در 9  دور به روش سوئیسی برگزار می گردد.

6- زمان بازی برای هر بازیکن عبارت است از 90 دقیقه (90 × 2) برای کل بازی با 30 ثانیه وقت اضافی به ازای انجام هر حرکت از اولین حرکت بازی.

7- داشتن کارت بیمه ورزشی معتبر برای کلیه شرکت کنندگان الزامی می باشد.

8- رده بندی براساس مجموع امتیازات کسب شده هر بازیکن در پایان مسابقات تعیین خواهد شد. چنانچه دو یا چند بازیکن امتیازات یکسان کسب کرده باشند برای تعیین رتبه آن ها از روش شکستن امتیاز به شرح زیر و به ترتیب اولویت استفاده می گردد:

الف: بوخ هولز قطع شده 1

ب: بوخ هولز قطع شده 2

ج : بوخ هولز متوسط 1

د : بوخ هولز متوسط 2

ها: مجموع بوخ هولز

9- با توجه به محدودیت ظرفیت، (حداکثر 180 نفر) اولویت با کسانی می باشد که زودتر ثبت نام نمایند.

10- خوابگاه تربیت بدنی برای شرکت کنندگان هر شب 120،000 ریال می باشد ضمنأتعدادی  سوییت 4 تا 6 تخته با امکانات مناسب از قرار هر شب 200/000 ریال (برای هر تخت) مهیا می باشد

11- ورودیه مسابقات برای هر نفر به شرح ذیل می باشد :

-      بازیکنان با درجه 2200 تا 2300      500،000           ریال

-      بازیکنان با درجه 2000 تا 2200      600،000           ریال

-      بازیکنان با درجه 1800 تا 2000      800000           ریال

-      بازیکنان با درجه 1500 تا 1800      900000            ریال

-      بازیکنان با درجه زیر 1500            1،000،000         ریال

-      بازیکنان بدون درجه                     1،100،000        ریال

12- جوایز مسابقات به شرح ذیل تعلق خواهد گرفت :

-      نفر اول                 15،000،000      ریال

-      نفر دوم                12،000،000      ریال

-      نفر سوم               10،000،000      ریال

-      نفر چهارم             9،000،000        ریال

-      نفر پنجم              8،000،000          ریال

-      نفر ششم              7،000،000        ریال

-      نفر هفتم               6،000،000        ریال

-      نفر هشتم            5،000،000        ریال

-      نفر نهم                4،000،000        ریال

-      نفر دهم               3،000،000        ریال

-      بهترین بازیکن خوزستانی که در جمع نفرات بالا نباشد          1،500،000        ریال

-      بهترین بازیکن بدون ریتینگ           1،500،000        ریال

-      بهترین بازیکن بانوان                      1،500،000        ریال

-      بهترین بازیکن بالای 50 سال          1،500،000        ریال

-      بهترین بازیکن زیر 12 سال              1،500،000        ریال

-      بهترین بازیکن زیر 16 سال              1،500،000        ریال

* تبصره 1: چنانچه به بازیکنی 2 جایزه تعلق بگیرد فقط جایزه بالاتر پرداخت خواهد شد.

* تبصره  2: اهداء جوایز نقدی به بازیکنان زیر 12 و 16 سال و بالای 50 سال منوط به ارایه تصویر شناسنامه به مسئولین و برگزاری مسابقه می باشد.

* تبصره 3 : چنانچه بازیکنی بدون ثبت نام در سیستم جامع فدراسیون در مسابقات شرکت نماید. پس از دور اول از جدول حذف و مبلغ ورودی به نفع هیأت استان ضبط می گردد..

13- ثبت نام از طریق واریز مبلغ ورودیه  به حساب سیبا یانک ملی به شماره 0109710375006   به نام هیأت شطرنج استان خوزستان به استناد ارایه فیش بانکی به نام شرکت کننده یا پرداخت نقد پیش از شروع مسابقات امکان پذیر است.

14- ثبت نام زمانی نهایی می شود که ورودیه به حساب فوق واریز و فیش آن به مسئول ثبت نام تسلیم و یا به شماره 33381121 – 061 فاکس و تأییدیه دریافت شده باشد.  

 

آدرس محل اسکان :

 

 

اهواز – چهار راه آبادان- مجموعه ورزشی قدس- خوابگاه قدس اهواز

 اهواز – جاده کوت عبداله –بعد از ترمینال قدیم مجموعه فرهنگی طلاعیه  

 

آدرس محل برگزاری مسابقه :

 

 

اهواز- کیانپارس- خیابان 14 غربی- فاز دوم- خانه شطرنج استان خوزستان  

 

تلفن های تماس :

 

 

آقای عبدالامیر خطیب زاده دوانی           09166005275 

 

آقای سیامک سیاف دزفولی                 09161130693          

 

آقای مجتبی یوسفی راکی                   09166021620 

 

آقای محمد نیک افروز                           09166446174

خانه شطرنج                                    33381121 - 061

 

برنامه مسابقات برای 9 دور

ساعت

روز

دور

17:00

93/12/20

اول

09:00

21/93/12

دوم

17:00

21/93/12

سوم

09:00

93/12/22

چهارم

17:00

93/12/22

پنجم

17:00

93/12/23

ششم

09:00

93/12/24

هفتم

17:00

93/12/24

هشتم

08:00

93/12/25

نهم


 

 

آدرس سایت:                         www.chesskh.com

 تاريخ : چهارشنبه ۲۰ اسفند۱۳۹۳ | 6:45 | نویسنده : mortazavi-s-k |

بسم الله الرحمن الرحیم

خانواده های محترم می توانند درکنار فرزندان خود جهت  آموزش وتمرین وشرکت درمسابقات شطرنج از هفته آینده  عصرهادرمدرسه شطرنج پدیده ثبت نام نمایند

 کلیک کن :آیین نامه چهارمین دوره مسابقه شطرنج جام دلیران تنگستان بهمن ماه93

سیزدهمین دوره مسابقات آزاد بین المللی شطرنج خزر بهمن ماه93

جهت مطالعه نقش شطرنج درجلوگیری ازبیماری  آلزایمر روی ادامه مطلب کلیک کنید

قابل توجه علاقمندان به شطرنج درشهرستان بهبهان

پس از سال ها تلاش وزحمت درتوسعه شطرنج درشهرستان بهبهان به لطف وعنایت پروردگاریکتا اولین وتنهادارنده مجوز تأسیس  مدرسه شطرنج (بانام مدرسه شطرنج پدیده)زیرنظر فدراسیون شطرنج جمهوری اسلامی ایران درشهرستان بهبهان افتتاح گردید. جهت اطلاع بیشتر می توانید باشماره زیر تماس بگیرید.

شماره تماس:09166719165

آدرس فلکه بیدبلند جنب دبیرستان شاهد باقرالعلوم(ع) کوچه شهید پاپیان مدرسه شطرنج پدیده.                 

   بازی آنلاین رایگان شطرنج   

عکس های رده زیر16سال تهران   

اهم فعالیت ها مدرسه شطرنج

1- برگزاری کلاس های آموزشی برای رده های سنی مختلف.

2-ارائه گواهینامه قبولی دردوره های آموزشی به شرکت کنندگان

2-برگزاری مسابقات داخلی واهدای جوایز به نفرات برتر.واعطای حکم قهرمانی

3- اعزام بازیکنان برتر جهت شرکت درمسابقات درون وبرون استانی

مؤسس:سیدکمال الدین مرتضویادامه مطلب
تاريخ : یکشنبه ۳۰ آذر۱۳۹۳ | 18:37 | نویسنده : mortazavi-s-k |
 

جوان ترین استاد بزرگ 
 
ساموئل سویان شطرنجباز آمریکایی موفق شد در سن
 
سیزده سال و ده ماه وبیست وهفت روز به مقام استاد بزرگی
 
دست یابد و لقب جوان ترین استاد بزرگ حال حاضر و جوان ترین
 
در تاریخ آمریکا را ازآن خود نماید.
 
 

یک دور مانده به پایان
مگنوس کارلسن بار دیگر قهرمان شطرنج جهان شدتاريخ : یکشنبه ۲۳ آذر۱۳۹۳ | 23:59 | نویسنده : mortazavi-s-k |
باسلام برهمه ی زحمت کشان ورزش؟، برادران وخواهران ورزشکار وورزش دوست ،

سلام

یک توصیه برادرانه به همه ی کسانی که درامر ورزش تلاش می کنند یا تلاش کرده اند واز سوی عده ای ازخدابی خبر ومغرض فعالیت هایشان راکمرنگ جلوه می دهند وبه ناحق خودیادیگرانی را ازروی غرض ورزی برتر وشایسته تر معرفی می کنندتا زمینه های نفاق رادردل ورزشکاران بکارند، سکوت نکنید وبه هر نحوممکن آنهارارسوای عام وخاص نمایید. تا بدانند روحیه منافق صفتانه دربین ورزشکاران وملت ایرانی جایگاه ندارند. واینها همان منافقانی هستند که اگر جای پایی بازکنند به همه ی ارکان نظام لطمه می زنندوبه ریش همه می خندند.لذا حرف این حقیر این است که دربرابر کسانی که چنین روحیه منافق صفتانه وتخریبگرانه دارند وبرای شما مستند شده سکوت نکنیدوبا قلم وبیانتان شفاف سازی نمایید که دیگران فریبشان رانخورند. وبخصوص مسئولین محترم ذی صلاح دربرابر اینگونه افراد کوتاه نیایند. که خسارت بس جبران ناپذیری به جامعه ورزش خواهند زد. واین افراد تمام تلاششان این است که بااین حربه روحیه نفاق ودوبهم زنی رادربین ورزشکاران هررشته ای که بتوانند شدت دهند تا باتلاش خود به اهداف منحرفانه خود برسند .سکوت دربرابر این قشر خیانت به ورزشکاران ودلسوزان واقعی هررشته ورزشی، درهرنقطه از کشور اسلامی ایران است.تاريخ : دوشنبه ۳ آذر۱۳۹۳ | 22:35 | نویسنده : mortazavi-s-k |

به نام الله

آیاشندیده اید که می گویند هرکس پاک است ازمحاسبه چه باک است نظرت راحذف نمی کنم بلکه باهرلحنی که باشد آن را به نمایش درمی آورم ودرحدتوانم پاسخت رامی دهم تاعبرتی شود برای شما که متاسفانه می دانم عبرت نمی شود.چون نمی خواهید حقیقت رابفهمید.وبرخی سؤالاتت آنقدر بچه گانه بود که فکر کنم بی پاسخ بماند یک کم آبروبرایتان می ماند واگر خواستید باادله های محکم چنان پاسخی خواهم داد که هیچ وقت یادتان نرودالبته به شرطی که خود رامعرفی کنی تا من هم خودم راتمام وکمال معرفی کنم.وآنگاه دیگران قضاوت کنند که شما سنگ چه چیزی رابه سینه می زنید !!! می بخشید ،نوشته شما راباقرمز مشخص کردم که بهتر بفهمید چه نوشته اید. برای مطالعه حرف های بی پایه واساس کسی که حاضر نیست خودرامعرفی کند چون فکر می کند بااین کارش ماهیتش هیچ وقت آشکار نمی شودکه البته به امید خدا به زودی ماهیت این عامل تحریک واختلاف انداز به زودی آشکار خواهدشد.  ونوشته های مغرضانه ی  چندساله اش رو می شود به ادامه مطلب بروید

با سلام....خواهشا  دست از شکایت و شکوه بردارید ...به اندازه کافی همه شما و کارهایتان را در شطرنج همیشه به یاد دارند ...استاد تراز نقشی در توسعه شطرنج بهبهان نداشتند؟؟؟!!!!!!!!! کسی که اگر نبود معلوم نبود اصلا شطرنجی در این شهر ادامه پیدا میکرد یا نه !حق دوستی چندین ساله را حداقل با یک نوشته و مطلب در مورد ایشان ادا کنید!!! به قول خودتان باخت  به ایشان را به دل نگیرید !!! و به حرف خودتان عمل کنید بعد دیگران را نصیحت!!!! آخرین مسابقه بزرگ شطرنج که از نظر کیفیت شطرنج بازان بی سابقه بود را چرا اطلاع رسانی و تحریر نکردید؟!!!!!! دلیلش را همه خوب میدانند!!!!! زیاد با این مطالب و نوشته ها ذهن دیگران را منحرف نکنید!!!! همیشه خود را منجی شطرنج و بقیه را تخریب گر!!!!!! نشمارید ...شطرنج باز واقعی اینقدر وارد مسایل جزئی نمیشود ...میدانم این نظر را حذف میکنید ولی جهت اطلاع خودتان نوشتم.....با این رویکرد و کینه ورزی فقط اعصاب خود را ضعیف میکنید !!!!

[پاسخ:]
باسلام

برای اینکه  آدم غرض ورز وکینه توز رابهتر بشناسید قسمت برچسب وب سمت راست برو وببین این من هستم که اسامی رانمی نویشتم یا افکار وحامیان شما ؟!!گرچه می دانم عبرت نمی گیرید.
اینکه گفتن حقایق ازنظر شما شکایت است، مشکل شماست زیرا باعرض معذرت فکر کنم درک فهم شما ازاین بالاتر نمی رود.وانتظاری بیش ازاین ازشما وطرز تفکرتان نمی رود .راستی هیچ ازخودت پرسیدی؟! وقتی هیچی برای گفتن نداری ،سنگ دیگران رابه سینه می زنید یعنی چه؟؟ اگر نمی دانید بدانید یعنی کاسه داغترازآش .بارها گفتم این خوی تفرقه افکنانه  پیش من رنگی ندارد. آقای تراز برادر عزیزی است ومورد احترام. ودرشطرنج درحدتوانش  تلاش کرده .وبااین حرفهای بودارتان نمی توانید به واسطه نیتی که دارید درمن اثربگذارید وفکر کنید من ازنوشتن حقایق دست می کشم تالحظه ای که نفس دارم به عنوان اولین برگزارکننده مسابقات رسمی شطرنج درشهرستان بهبهان بعداز فتوای تاریخی حضرت امام خمینی(ره)، باهرآنکس که قصددارد به هرنحوممکن دلسوزان واقعی شطرنج درشهرستان بهبهان محو شوند وسعی دارند بانوشته های دروغین خود بانیان اصلی شطرنج به جامعه ورزشی معرفی نشود رسوای عام وخاصشان خواهم کرد .به امید خدا.اگر تاسالهای سال مطالب منحرفانه بنویسید کوتاه نخواهم آمد وحتی حاضرم دریک جمع گسترده درحضور همه بازیکنانی که سالها درزمینه شطرنج حضور داشته اند وحتی مسؤولین محترم ورزشی درهرکجا وهرزمانی که گفتید به بحث وگفتگو بپردازیم تا برای خودتان که البته ثابت شده ولی نمی خواهید قبول کنید کی تخریب می کند وکی حقایق رادروغ تحویل جامعه می دهد.درضمن اگربرادرعزیزم آقای تراز مسئولیتی برای اولحاظ شده بود اولین بار درزمان خودم بوده واگر کسی بخواهد تشخیص دهد که آیاکسی دلسوز بوده یانه آن بنده هستم که با22سال از عمرم رادراین راستا سپری کرده ام ،نه شما ؟ درضمن بنده جز ازخدا ازکسی ابایی ندارم که به نیت همیشگی ات فکر کنی مطالبت راحذف کنم نه تنها حذف نمی کنم بلکه بدون کم وکاستی دررؤیت همگان قرار می دهم که بیشتر معرفی شوید ای کاش اسم وفامیل خودت راهم می نوشتید که بفهمی بنده عامل تخریبم یا شما؟واولین نفر خودتان نظر بدهید بعد دیگران.درپایان خیالتان راراحت کنم تا نفس دارم نمی گذارم منافق صفتی بتواند بین دوستانم تفرقه افکنی کند بارها گفته ام ولی برای شما عبرت نمی شود وتاسرتان به سنگ نخورد عبرت نمی گیرید ومکرو اومکروالله و...... آنان که مگر ونیرنگ زدند خدانیرنگشان رابه خودشان برمی گرداند و..... خواندن ادامه مطلب یادت نرهادامه مطلب
تاريخ : یکشنبه ۲ آذر۱۳۹۳ | 23:9 | نویسنده : mortazavi-s-k |
بانام ویاد خدا

مطالبی که به سمع علاقمندان به رشته تحریر درخواهم آورد، جهت عبرت آموزی می باشد. وتاآنجایی که بتوانم ازحوادث وتجربیات خود درطول 22سال سابقه فعالیت ورزشی درزمینه شطرنج درشهر ودیار خویش به یادگار می گذارم، تا فرداهایی، افراد شیفته شهرت نتوانند زحمات دوستانم رابه نام خود رقم بزنند.واین نوشته ها سندی برای دفاع از زحمت کشان واقعی شطرنج دراین شهرستان باشد .بعداز فتوای تاریخی حضرت امام خمینی (ره) پس از سال ها بازی درپارک ملی وپارک های اطراف منازل خود  ،اینجانب (سید کمال الدین مرتضوی) به اتفاق دوستانم برای اولین بار هیأت شطرنج رادرشهرستان بهبهان(سال های 69 د70) رسمیت داده وبه جای بازی درپارک وزیر آفتاب وباران درباشگاه جنب درب ورودی آن که اکنون خانه سرایداری آن می باشد استقراریافتیم وبه دلیل عشق وعلاقه ای که به توسعه این رشته ورزشی داشتم به کمک دوست عزیزم مهندس سعیدیان ومهندس دادبود واستاد محمودیان به عنوان طراحان اصلی گسترش این رشته ورزشی درشهرستان بهبهان دزمان ریاست جناب آقای مجدی وآقای جاویدودلسوز واقعی توسعه ورزش درشهرستان بهبهان جناب آقای رضوان معاون اداره تربیت بدنی وقت، بودیم. وبعضی مواقع تاپاسی از شب به اتفاق دوستان عزیزم به خصوص مهندس سعیدیان درسطح شهرستان مشغول اطلاع رسانی بودیم وبرای اولین بار کلاس های اموزشی دربین نونهالان ونوجوانان درشهرستان بهبهان دایر نمودیم که آموزش کلاس ها به عهده این حقیر بوده که خداراشکر بسیاری از شاگردان شطرنجی اینجانب به درجات خوبی رسیده بودند هم از نظر درسی وهم ورزشی وهم موقعیت اجتماعی . برگزاری مسابقات متعدد وکلاس های آموزشی مورد توجه تربیت بدنی وقت واستان گردید .تا جایی که از بهبهان به عنوان یکی از فعال ترین هیأت هاشطرنج درسطح استان یاد می شد.همانطور که شاید برای بسیاری از مسئولین هاأت های شطرنج درسطح کشور شاید این خون دلهایی که اینجانب خورده ام برای آنها هم اتفاق افتاده باشد.وبابرخی از مسئولین هیأت های شطرنج اطراف که هم صحبت می شدم بااینجانب وجه اشتراک هایی داشتند که مطرح نمودن آنها فقط برای دلسرد نشدن دوستانی، به رشته تحریر درمی آورم که اگر امروزه می خواهند مسئولیتی رابرعهده بگیرند بدانند که افرادی هستند که درکار آنها سنگ اندازی خواهند نمود حال اهداف آن افراد چیست« الله اعلم»زمانی که قصد ونیت اینجانب برای دوستانم معین شد عده ای با من همصدا شدند وعده ای سرناسازگاری درپیش گرفتند .برخی ازاهداف اینجانب به شرح زیر بود

1- سعی داشتم کسانی که درزمینه شطرنج فعالیت می کنند افرادی باشند که اخلاق ورزشی وجوانمردی داشته باشند

2- درکنار ورزش اهل خدا وتقوا باشند

3- حریم وحرمت هاراحفظ نمایند

4- درپیشرفتشان مغرور نشوند وبه کسانی که درزیر مجموعه اینجانبان بودند توهین نکنند

5- ازتخریب ودلسرد کردن ومتلاشی کردن جو ورزشکارانه خودداری نمایند

6- ازبرد وباخت ها حساسیت درست نکند یک روز یکی قوی می شود وروزی کسی دیگر

7- ازفخرفروشی دربین همدیگر وخودبزرگ بینی ودیگران را کم ارزش دیدن خودداری نماییم

8-تابع مقررات باشیم ورای داوری رااگر براساس قانون می باشد احترام بگذاریم

9- سعی نکنیم بخاطر ارتباط دوستانه رای داوری را آنگونه که بازیکن می خواهد تغییر دادوقانون رازیر پا بگذاریم

10- باتوجه به جو شهرستانمان به خاطر فرهنگ بومی ومردم متدین این شهرستان که حساسیت پدران ومادران درتوجه به اعتقادات وتربیت سالم فرزندانشان زیاد است احترام بگذاریم وموجبات نگرانی کسی رابوجود نیاوریم.

11- سعی نکنیم که اگر ازبازیکنی درمسابقات باخت آوردیم به هر نحوممکن اوراتخریب کنیم وبه او برچسب بچسبانیم وعقده ی خودرا با کارشکنی ولجاجت با او ادامه دهیم ووقتی به خود بیاییم وبپرسیم راستی لجاجت من با فلان فرد روی چه مساله ای بوده هیچ دلیل منطقی نداشته باشیم وبخاطر ضایع نشدن خود دلایل واهی سرهم کنیم که خود واطرافیانمان رابفریبیم که خود وخدای ما بهتر از هرکس می داند که دلایل فقط بهانه بوده وتوجیهی بش نیست.

روی ادامه مطلب کلیک نماییدادامه مطلب
تاريخ : پنجشنبه ۱۷ مهر۱۳۹۳ | 0:27 | نویسنده : mortazavi-s-k |